Recycling van Edelmetaal, een waardevol proces

Het verwerken van edelmetaal afval betaalt zich uit in het terugwinnen van de edelmetalen. Door dit zo efficiënt mogelijk te doen en de kosten laag te houden blijft er door de terugwinning het meeste over. De technisch adviseurs van Snijstaal leggen hieronder uit in welke branches edelmetaal teruggewonnen kan worden en welke werkwijze daar voor nodig is.

Edelmetalen kunnen in verschillende branches teruggewonnen worden

 • Grafisch afval
  In de grafische branche komt enerzijds veel gevaarlijk afval vrij, anderzijds bevatten productieresten vaak waardevolle grondstoffen. Het loont zeker de moeite om edelmetaalhoudende afvalstoffen te recyclen, zodat het waardevolle gedeelte overblijft.
 • Chemie uit fotolaboratoria
  Vloeistoffen met waarde. Fotolaboratoria en fotozaken ontwikkelen nog altijd grote hoeveelheden foto’s. In het ontwikkelproces worden vloeistoffen ingezet, die aan de ene zijde van het proces milieu bedreigend zijn en aan de andere zijde het waardevolle edelmetaal zilver bevatten. Ook in deze sector kan men met een maximaal rendement de terugwinning van het zilver garanderen door een milieuverantwoorde verwerking van de fotografische vloeistoffen.
 • Tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria
  Speciaal voor de tandartspraktijk kunnen amalgaanafscheiders worden gewisseld en gerecycled. Ook edelmetaal uit tandheelkundig afval kan worden gerecycled. Denk daarbij aan bijvoorbeeld kronen, geëxtraheerde elementen en brugwerk. Door een nauwkeurige analyse is het mogelijk het maximale eruit te halen.
 • Edelmetalen uit de industriële productie
  In de industrie komt een verscheidenheid aan afvalstromen vrij in grote hoeveelheden, ook hieruit kunnen edelmetalen worden teruggewonnen, bijvoorbeeld afvalfabricaten, afvalstoffen en reststromen.
  Denk hierbij aan;
  • Poetsdoeken, pastaresten en emballage van zonnecelfabrikanten
  • Verf- en pastaresten uit de glas- en spiegelproductie
  • Galvanische baden en slibben van oppervlaktebehandeling
  • Papier en kartonnages uit drukkerijen in de verpakkingsindustrie
 • Juweliers en edelsmeden.
  In de juweliers en edelsmeden branche komt veel waardevol afval vrij. Bijvoorbeeld sieraden, vijlsel, polijstafval en bankvuil. De juwelier en edelsmid kunnen op verschillende manieren hun afvalstromen laten recyclen.
 • Röntgenarchieven voor ziekenhuizen.
  Ziekenhuizen hebben röntgenarchieven. De afvalstromen van röntgenarchieven bevatten veel zilver. Ook dit loont zeker de moeite om terug te winnen. Film en foto en fotochemicaliën kunnen in verschillende fases worden gerecycled in een complex verwerkingsproces. De geproduceerde grondstoffen – kunststof en zilver – zijn bekend om de hoge zuiverheid en zijn gewild in de industrie. Hieronder enige details over de processtappen.

Werkwijze inzameling:

 • Inzamelen van mengsels als ontwikkel– en fixeerbaden evenals de niet meer benodigde film zelf, e.e.a. volgens de geldende regelwetgeving
 • Monstername. Monsters nemen en analyseren van de te verwerken chemicaliën.
 • Acceptatie. Acceptatie vindt plaats door analyse op een laboratorium, hier kunnen verschillende laboratorium ovenmodellen. worden ingezet. Bijvoorbeeld een droogoven, verassingsoven (KL /M serie)  of een verbrandingsoven met optionele rookgasreiniging (KL /M serie).
 • Verwerking. Bij recycling worden er naar materiaalsoort verschillende technieken ingezet: Chemicaliën worden eerst in grote opslagtanks gepompt. Zilverhoudende afvalstromen kunnen direct gerecycled. Film wordt versnipperd en doorloopt vervolgens een speciaal wasproces waarin het zilver wordt gescheiden. Daarna gaat het gewassen filmmateriaal en de zilverhoudende wasvloeistof een eigen weg. Het gewassen filmmateriaal wordt als grondstof in de kunststof industrie ingezet voor productie van nieuwe producten of als alternatieve brandstof. Zilverhoudende chemicaliën doorlopen een elektrolyseproces, waar het zilver in een smeltklare vorm wordt gebracht.
 • Zilverwerking. Doordat de vloeistof niet vermengd is met andere metalen is hret mogelijk om het zilver terug te brengen naar een zuiverheid van 99,9%. Dit gebeurt in twee stappen: Bij de eerste smelting in een smeltoven (KLS serie) wordt het zilver bij circa 1.000°C tot ruwe zilverbaren gegoten. Aan het einde van de tweede smelting krijgt het zilver zijn granulaatvorm.

Verwerken van edelmetaalbevattende materialen

Na inzameling vind eerst de analyse plaats. Na een uitgebreide ingangscontrole in het laboratorium, vindt van alle materiaalleveranties een digitale foto- en gewichtsregistratie plaats, gevolgd door een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Ook bij elke tussenliggende verwerkingstap wordt alles geregistreerd en gecontroleerd.

Verschillende analysemogelijkheden worden daarbij gebruikt;

 • ICP, een beproefde methode voor platina bijvoorbeeld in afvallen uit de tandtechniek of vloeistoffen
 • Cupellatie – de klassieke methode voor goud en zilver
 • Titratie – een betrouwbare methode voor zilverbepaling
 • XRF – Röntgen fluorescentie, moderne techniek die zeer precieze resultaten geeft bij alle edelmetalen

Verwerking

Recycling Edelmetaal Na verbranding in een oven of elektrolyse toont zich de waarde van het afval of restmateriaal. Met moderne technieken wordt dan uw materiaal snel teruggewonnen. Het tussenresultaat van de verwerking zijn baren, waarvan we voor de homogeniteit instaan. De baren bevatten alle edelmetalen die in gemengde vorm zijn binnengekomen. De exacte samenstelling wordt in het laboratorium nauwkeurig geanalyseerd.

Zekerheid

De London Bullion Market Association (LBMA), is een internationale organisatie die wereldwijd de spelregels bepaalt van de internationale edelmetaalhandel als ook de Good Delivery status van internationale edelmetaalbedrijven regelt en controleert. De Good Delivery Status betekent, dat de door geproduceerde edelmetaalbaren overal in de wereld zonder nadere analyse verhandeld kunnen worden.

De uiteenlopende afvalstoffen kunnen uit talrijke verschillende branches afkomstig zijn, bijvoorbeeld;

 • Galvanische baden en slibben van oppervlakte behandeling
 • Emulsies uit de film – en foto industrie
 • Poetsdoeken, pastaresten en emballage van zonnecelfabrikanten
 • Printplaten, wafers en andere componenten uit de elektronische industrie
 • Verf – en pastaresten uit de glas- en spiegelproductie en de chemische industrie
 • Papier en kartonnage uit drukkerijen in de verpakkingsindustrie
 • Smeltkroezen en slakken van edelmetaalsmelterijen
 • Sieraden, vijlsel en polijstafval van sieradenproducenten
 • Kronen, bruggen, slijpsel en stofopvang van tandtechnische laboratoria
 • Edelmetaalresten uit crematoria